Naturalni Online

Witaj!

W tym miejscu powstaje strona organizacji, której celem jest zmiana otaczającego nas świata na lepsze. Nasz wspólny cel realizujemy poprzez konstruktywne i pozytywne działania, umożliwienie współpracy ludziom dążącym do samorealizacji, poszukującym sensu czy spełnienia duchowego.

Przeciwstawiamy się założeniu, że nadrzędnym celem działalności firmy jest maksymalizacja zysku. Zrezygnowaliśmy z hierarchii, współzawodnictwa i wdrażania systemu premiowego, na korzyść zaufania, partnerstwa, wewnętrznej transparentności i zarządzania partycypacyjnego.